Skip to main content Skip to navigation

dg69L

Squash, butternut
Photo Source: E. J. Sorensen