Skip to main content Skip to navigation

cucurbit-squash_white-mold-4L

White mold on squash vines.
Photo Source: Lyndon Porter, USDA-ARS