Photo of squash, butternut.
Squash, winter.

Photo Source: E. J. Sorensen